Έρχονται 2.500 προσλήψεις “τριμηνιτών” αναπληρωτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 68/15-1-2022)  η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των 2.500   προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α ́134).

Μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ 68/15-2-2022) “Καθορισμός του αριθμού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄134)”, αναμένονται τα ονόματα των αναπληρωτών.

Η κατανομή 2.500 τριμηνιτών αναπληρωτών

Οι εν λόγω αναπληρωτές θα προσληφθούν για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων και δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λόγους που συνδέονται με τον κορoνοϊό COVID-19 ή είναι συναφείς με αυτόν για το σχολικό έτος 2021-22. 

Κατανέμονται δε για την Α/θμια Εκπαίδευση και ΕΑΕ 1.317 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και 15 ΕΕΠ-ΕΒΠ και για την Β/θμια Εκπαίδευση και ΕΑΕ 1.155 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και 13 ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Καθορίζουμε τον αριθμό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄134), ως εξής:

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Α1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ      ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 20

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 115

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 18

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 6

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 81

ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 329

ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 663 ΠΕ79.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 28

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49

ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ 1.317 

Α2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 70

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 312

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 149

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 85

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 26

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 29

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 3

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 25

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 64

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 32

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 5

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 62

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 12

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 54

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 59

ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 9

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 26

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 12

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 6

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 79

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 3

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 4

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1

ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 1.155

Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

Β1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 12

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 15

Β2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 5

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 13

Εάν, μετά τις προσλήψεις των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79.01, παραμένουν ακάλυπτα λειτουργικά κενά, δύνανται να προσλαμβάνονται, σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16. 

Δείτε το ΦΕΚ

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας