Τα κενά ανά ειδικότητα και βαθμίδα για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών

Β΄φάση προσλήψεων αναπληρωτών: Τα κενά Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας και ΕΑΕ Γενικής Παιδείας

Μπροστά στην ανακοίνωση της Β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών παρουσιάζουμε τα κενά σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ΕΑΕ όπως τα ανάρτησε ο Πατρέας

Η Β φάση ΔΕΝ θα έχει Μαθητεία

Στην Παράλληλη θα είναι μικρό το ποσοστό κάλυψης σε σχέση με τα κενά, καθώς αναμένονται και τα αιτήματα της επόμενης φάσης υποδοχής αιτημάτων (μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022)

Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για B’ Φάση Αναπληρωτών:

ΕΙΔΙΚ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01 148 6 0 154
ΠΕ02 211 11 66 288
ΠΕ03 74 6 39 119
ΠΕ04.01 56 1 26 83
ΠΕ04.02 25 2 16 43
ΠΕ04.04 32 1 15 48
ΠΕ04.05 4 4 0 8
ΠΕ05 83 1 4 88
ΠΕ06 181 6 15 202
ΠΕ07 88 4 5 97
ΠΕ08 60 27 0 87
ΠΕ11 166 6 0 172
ΠΕ34 1 0 0 1
ΠΕ78 18 2 0 20
ΠΕ79.01 42 28 0 70
ΠΕ80 83 1 29 113
ΠΕ81 37 2 6 45
ΠΕ82 132 0 21 153
ΠΕ83 93 0 15 108
ΠΕ84 18 0 5 23
ΠΕ85 16 0 4 20
ΠΕ86 174 3 45 222
ΠΕ87.01 13 0 1 14
ΠΕ87.02 54 0 11 65
ΠΕ87.03 17 0 3 20
ΠΕ87.04 5 0 2 7
ΠΕ87.08 11 0 0 11
ΠΕ87.09 19 0 5 24
ΠΕ87.10 1 0 0 1
ΠΕ88.01 32 1 4 37
ΠΕ88.02 10 0 1 11
ΠΕ88.03 1 0 0 1
ΠΕ88.04 6 0 0 6
ΠΕ88.05 7 0 0 7
ΠΕ89.01 19 0 5 24
ΠΕ89.02 2 0 0 2
ΠΕ90 6 0 2 8
ΠΕ91.01 2 0 0 2
ΠΕ91.02 3 0 0 3
ΤΕ01.19 6 0 0 6
ΤΕ02.04 1 0 0 1
ΔΕ01.17 4 0 0 4
ΔΕ02.01 8 0 0 8
ΔΕ02.02 12 0 0 12
ΣΥΝΟΛΟ 1981 112 345 2438

Τα κενά είναι κατά 90% Πλήρους Ωραρίου, οπότε δεν έχει ιδιαίτερο νόημα ο διαχωρισμός τους στον ανωτέρω πίνακα.
Προβλέπεται 100% κάλυψη των ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ και από τα υπόλοιπα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ θα υπάρξει διαφοροποίηση ανά ειδικότητα (υπολογίστε μεσοσταθμικά στο 45%), για έναν αριθμό περίπου 1375 προσλήψεων.
Άλλες 250 ΠΕ02 και 250 ΠΕ03 προσλήψεις θα γίνουν στο ΜΝΑΕ (185 ΑΠΩ + 65 ΑΜΩ σε κάθε ειδικότητα).
Ονόματα σήμερα Παρασκευή για ανάληψη στα σχολεία την ερχόμενη εβδομάδα

Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Β’ Φάση Αναπληρωτών (άγνωστο ακόμα το ποσοστό κάλυψης):

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ Τ.Ε.-ΑΠΩ Τ.Ε.-ΑΜΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ
ΠΕ01.ΕΑΕ 2 2 0 0 0 0
ΠΕ02.ΕΑΕ 58 + 11 ΚΕΔΑΣΥ 5 165 10 274 28
ΠΕ03.ΕΑΕ 29 + 8 ΚΕΔΑΣΥ 4 161 11 113 33
ΠΕ04.01.ΕΑΕ 15 + 2 ΚΕΔΑΣΥ 6 50 2 73 13
ΠΕ04.02.ΕΑΕ 5 1 18 1 18 3
ΠΕ04.04.ΕΑΕ 1 1 15 3 13 3
ΠΕ04.05.ΕΑΕ 0 0 5 1 4 2
ΠΕ06.ΕΑΕ 3 3 0 0 0 0
ΠΕ08.ΕΑΕ 11 4 0 0 0 0
ΠΕ11.ΕΑΕ 16 8 0 0 0 0
ΠΕ78.ΕΑΕ 15 3 0 0 0 0
ΠΕ79.01.ΕΑΕ 11 6 0 0 0 0
ΠΕ80.ΕΑΕ 10 2 0 0 0 0
ΠΕ81.ΕΑΕ 1 1 0 0 0 0
ΠΕ82.ΕΑΕ 3 0 0 0 0 0
ΠΕ83.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ84.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ86.ΕΑΕ 19 5 0 0 0 0
ΠΕ87.05.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ87.06.ΕΑΕ 4 0 0 0 0 0
ΠΕ87.09.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ88.01.ΕΑΕ 15 3 0 0 0 0
ΠΕ88.02.ΕΑΕ 10 2 0 0 0 0
ΠΕ88.03.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ88.04.ΕΑΕ 13 3 0 0 0 0
ΠΕ88.05.ΕΑΕ 0 1 0 0 0 0
ΠΕ89.01.ΕΑΕ 5 0 0 0 0 0
ΠΕ89.02.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ91.01.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΤΕ01.19.ΕΑΕ 1 2 0 0 0 0
ΤΕ02.07.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 278 62 414 28 495 82

 

Κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας για B’ Φάση Αναπληρωτών:

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΠΩ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΜΩ ΔΥΕΠ – ΑΠΩ ΔΥΕΠ – ΑΜΩ
ΠΕ05 13 26 0 0
ΠΕ06 178 23 0 8
ΠΕ07 3 31 0 0
ΠΕ08 303 24 0 1
ΠΕ11 248 35 0 4
ΠΕ60 405 0 41 0
ΠΕ70 616 0 14 1
ΠΕ79.01 113 26 0 1
ΠΕ86 72 24 0 2
ΠΕ91.01 137 30 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 2088 219 55 17

Στη ΓΕΝΙΚΗ η κάλυψη (λόγω ΕΣΠΑ) θα είναι σαφώς υψηλότερη από τη Δευτεροβάθμια, τουλάχιστον στους ΠΕ60 και ΠΕ70 (περίπου 90%).
ΔΥΕΠ κάλυψη 100%
Άλλες 1014 προσλήψεις  ΠΕ70 ΑΠΩ θα γίνουν στα ΖΕΠ.
Επίσης αναμένονται περίπου 275 προσλήψεις ΠΕ06 ΑΜΩ στα Νηπιαγωγεία.

Στην Παράλληλη βέβαια θα είναι μικρό το ποσοστό κάλυψης σε σχέση με τα κενά, καθώς αναμένονται και τα αιτήματα της επόμενης φάσης υποδοχής αιτημάτων (μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022).

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας