Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και το χρονοδιάγραμμα συλλογικού προγραμματισμού και εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022- 2023, ορίζεται  σε εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, το χρονοδιάγραμμα υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού, των Σχεδίων Δράσης και της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://sch- eval.iep.edu.gr/), για το σχολικό έτος 2022-2023, έχει ως εξής:

Το υπ. Παιδείας επισημαίνει  ότι για την καταχώριση δεδομένων στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι τεχνικές και άλλες οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα αξιολόγησης σχολικών μονάδων του ΙΕΠ: http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis Για ερωτήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την ψηφιακή εφαρμογή, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=60. Για ερωτήματα διοικητικού περιεχομένου παρακαλούμε να απευθύνεστε στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Παράλληλα το υπ. Παιδείας υπενθυμίζει   ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α ́ 136) και την με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. (Β ́ 4189), η συμμετοχή στις παραπάνω διαδικασίες είναι υποχρεωτική για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες.

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας