Ερώτηση 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ίδρυση των νέων τμημάτων ένταξηςς

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκκαλη και θέμα: «Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης».

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

​Τα Τμήματα Ένταξης αποτελούν μία σταθερή δομή προαγωγής του συμπεριληπτικού σκεπτικού στην εκπαίδευση καθώς συμβάλλουν στην ομαλή εκπαιδευτική ένταξη των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και κατ’ επέκταση στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θεσμό των Τμημάτων Ένταξης.

Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, υπό το βάρος πολλών διαμαρτυριών συλλόγων εκπαιδευτικών και γονέων και κηδεμόνων αλλά και κοινοβουλευτικών ερωτήσεων ακόμα και από βουλευτές της πλειοψηφίας, στις 27/04/2021 εξέδωσε εγκύκλιο που όριζε ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών υποβολής των προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) ήταν η 26η/07/2021.

Δυστυχώς, όμως, ενώ από τις 26/7/2021 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας και ενώ έχουν περάσει 7 και πλέον μήνες από την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου, η ίδρυση των νέων Τμημάτων Ένταξης δεν έχει ολοκληρωθεί.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ

Ερωτάται η αρμόδια κ. υπουργός

Πόσα αιτήματα ίδρυσης νέων Τμημάτων Ένταξης υποβλήθηκαν στις 02-05-2019, ύστερα από την έκδοση της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 36380/Δ3/07-03-2019 και γιατί ακυρώθηκε η διαδικασία ίδρυσης;
Πόσα αιτήματα ίδρυσης νέων Τμημάτων Ένταξης υποβλήθηκαν στις 27-04-2021, ύστερα από την έκδοση της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-4-2021;
Προτίθεται να ιδρύσει τα τμήματα ένταξης και πότε;
Προτίθεται να ιδρύσει τα τμήματα ένταξης πριν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και να μεριμνήσει, ώστε να συμπεριληφθούν τα νέα αυτά οργανικά κενά στα κενά των μεταθέσεων;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης»

Τα Τμήματα Ένταξης αποτελούν μία σταθερή δομή προαγωγής του συμπεριληπτικού σκεπτικού στην εκπαίδευση καθώς συμβάλλουν στην ομαλή εκπαιδευτική ένταξη των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και κατ’ επέκταση στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θεσμό των Τμημάτων Ένταξης καθώς: α) εκσυγχρονίστηκε ο ρόλος τους με στόχο την πλήρη ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον, με την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.4368/2016 (Α΄ 21), β) ιδρύθηκαν νέα Τμήματα Ένταξης τα έτη 2016 και 2017, ύστερα από πολλά έτη απραξίας, και γ) εκδόθηκε το 2019 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδρύσεις νέων Τμημάτων Ένταξης.

Συγκεκριμένα στις 02/03/2016 εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος για υποβολή προτάσεων ίδρυσης νέων τμημάτων ένταξης και η διαδικασία ολοκληρώθηκε 6 μήνες μετά, τον Αύγουστο του 2016. Με τις ΚΥΑ 128724/Δ3/3-8-2016 (Β΄ 2540) και 128728/Δ3/3-8-2016 (Β΄ 2591) ιδρύθηκαν 538 νέα Τμήματα Ένταξης και στη συνέχεια με την ΚΥΑ 139591/Δ3/23-8-2017 (Β΄ 3073/6-9-2017) ιδρύθηκαν άλλα 34 νέα Τμήματα Ένταξης, αυξάνοντας κατά 20 % τον αριθμό των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν Τμήμα Ένταξης. Στη συνέχεια με την με αρ. πρωτ. 36380/Δ3/07-03-2019 εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, απεύθυνε νέα πρόσκληση για διερεύνηση αναγκών και υποβολή προτάσεων για ιδρύσεις νέων Τμημάτων Ένταξης μέχρι 02-05-2019, αλλά η διαδικασία ακυρώθηκε από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, υπό το βάρος πολλών διαμαρτυριών συλλόγων εκπαιδευτικών και γονέων και κηδεμόνων αλλά και κοινοβουλευτικών ερωτήσεων ακόμα και από βουλευτές της πλειοψηφίας, στις 27/04/2021 εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-4-2021 εγκύκλιο με θέμα «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Η εγκύκλιος όριζε ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών υποβολής των προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) ήταν η 26η/07/2021. Δυστυχώς, όμως, ενώ από τις 26/7/2021 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας και ενώ έχουν περάσει 7 και πλέον μήνες από την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου, η ίδρυση των νέων Τμημάτων Ένταξης δεν έχει ολοκληρωθεί.
Η ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς αφορά εκατοντάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Όσο καθυστερεί η ίδρυσή τους, εκατοντάδες παιδιά παραμένουν χωρίς την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη στα σχολεία τους, όπου δεν λειτουργούν τμήματα ένταξης. Εκατοντάδες γονείς αναμένουν με αγωνία την λειτουργία των νέων τμημάτων ένταξης, ώστε να υποστηριχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα παιδιά τους.

Καθώς επίκεινται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών, είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι ιδρύσεις των νέων τμημάτων ένταξης, με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, ώστε οι νέες οργανικές θέσεις να συμπεριληφθούν στη διαδικασία των μεταθέσεων. Είναι γεγονός, ότι με τους διορισμούς της ειδικής αγωγής, πολλοί εκπαιδευτικοί διορίστηκαν μακριά από τις οικογένειές τους. Οι νέες οργανικές θέσεις θα μπορούσαν να δώσουν την ευκαιρία σε περισσότερους εκπαιδευτικούς να επιστρέψουν κοντά τους.

ΕΠΕΙΔΗ, για τους παραπάνω λόγους, είναι αναγκαία άμεσα η έκδοση του ΦΕΚ ίδρυσης των νέων τμημάτων ένταξης, αφενός να εξυπηρετηθούν άμεσα οι σημαντικές ανάγκες των μαθητών για εξατομικευμένη υποστήριξη και αφετέρου οι νέες οργανικές θέσεις να διευκολύνουν την κινητικότητα των εκπαιδευτικών, κατά τις επικείμενες μεταθέσεις.
ΕΠΕΙΔΗ, είναι προφανές ότι αν δεν ιδρυθούν άμεσα τα τμήματα ένταξης των σχολείων που πληρούν τα κριτήρια και το αιτήθηκαν, τότε τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων αυτών δεν θα έχουν μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό για το επόμενο έτος.
ΕΠΕΙΔΗ, αν το Υπουργείο δεν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες τάχιστα οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής δεν θα έχουν το δικαίωμα μετάθεσης στα νέα αυτά τμήματα ένταξης, πράγμα κατάφωρα άδικο. Αποτέλεσμα θα είναι, στην καλύτερη περίπτωση, είτε να στελεχωθούν τη νέα χρονιά με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ενώ όλοι γνωρίζουμε την ανάγκη των μαθητών αυτών για μόνιμο προσωπικό, είτε αυτοί οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μείνουν χωρίς την υποστήριξη που χρειάζονται και δικαιούνται.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ
Ερωτάται η αρμόδια κ. υπουργός
• Πόσα αιτήματα ίδρυσης νέων Τμημάτων Ένταξης υποβλήθηκαν στις 02-05-2019, ύστερα από την έκδοση της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 36380/Δ3/07-03-2019 και γιατί ακυρώθηκε η διαδικασία ίδρυσης;
• Πόσα αιτήματα ίδρυσης νέων Τμημάτων Ένταξης υποβλήθηκαν στις 27-04-2021, ύστερα από την έκδοση της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-4-2021;
• Προτίθεται να ιδρύσει τα τμήματα ένταξης και πότε;
• Προτίθεται να ιδρύσει τα τμήματα ένταξης πριν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και να μεριμνήσει, ώστε να συμπεριληφθούν τα νέα αυτά οργανικά κενά στα κενά των μεταθέσεων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κόκκαλης Βασίλειος
Φίλης Νίκος
Τζούφη Μερόπη

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μωραϊτης Θάνος
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γεώργιος
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Πάνος
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νίκος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος
Ψυχογιός Γιώργος

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας