Έρχεται τροπολογία για την μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Τροπολογία, προκειμένου να αρθούν τα νομικά εμπόδια μονιμοποίησης  των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα φέρει η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.

Το εμπόδιο οφείλεται στο γεγονός ότι  η μονιμοποίηση  των νεοδιοριζόμενων (δόκιμων) εκπαιδευτικών , προϋποθέτει ατομική αξιολόγηση, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί με ευθύνη του υπουργείου Παιδείας.

Η τροπολογία θα άρει προσωρινά αυτό ο εμπόδιο του νόμου  4823/2021 , προκειμένου να γίνει η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Ο ισχύον  νόμος 4823/2021 για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών ορίζει τα εξής:

Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α’ ή Β’, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη.

Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογούνται, όπως και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη.

Το έργο των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται ανά έτος.

Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία:

Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και

Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας