Αναλυτικά τα νέα καθήκοντα εκπαιδευτικών από το νέο σχολικό έτος

Νέα εγκύκλιος με καθήκοντα εκπαιδευτικών… για την “ενδυνάμωσή” τους

Το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει ήδη Εγκύκλιο και θα την αποστείλει λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων με τα νέα καθήκοντα των εκπαιδευτικών από το νέο σχολικό έτος 2022-2023.

O νόμος 4823/2021 Κεραμέως με τίτλο “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” δεν εφαρμόστηκε ακόμη σε όλο του το εύρος.

Μέντορες και Ενδοσχολικοί Συντονιστές είναι δύο από τις αλλαγές στα σχολεία τον ερχόμενο Σεπτέμβρη που θα κάνουν, τόσο με το περιεχόμενο τους όσο και τη γραφειοκρατία τους, βουνό τα καθήκοντα εκπαιδευτικών.

Το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει ήδη τη σχετική εγκύκλιο και θα την αποστείλει λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων, έτσι ώστε να εφαρμοστούν αρχικά αυτές οι προκαταρκτικές ενέργειες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.  

Αναλυτικά τα νέα καθήκοντα εκπαιδευτικών από το νέο σχολικό έτος

Οι ενδοσχολικοί Συντονιστές

Είναι όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας οι οποίοι μπορεί να είναι Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων και έχουν τα εξής καθήκοντα:

α) την υποστήριξη και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών ανά ομάδες ειδικοτήτων ή ανά ομάδες τάξεων διδασκαλίας,

β) τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης,

γ) την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την ανταλλαγή καλών επαγγελματικών πρακτικών,

δ) την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων διδασκαλίας και την αξιολόγησή τους και

ε) τον προγραμματισμό των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών.

Ο ενδοσχολικός Συντονιστής  συγκαλεί συναντήσεις εργασίας με εκπαιδευτικούς ομάδων ειδικοτήτων ή ομάδων τάξεων διδασκαλίας.

Ο Διευθυντής ορίζει τους ενδοσχολικούς Συντονιστές,  ο οποίος μπορεί να αναθέτει στον ίδιο εκπαιδευτικό καθήκοντα Συντονιστή Τάξης ή Συντονιστή Γνωστικού Πεδίου. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως Ενδοσχολικού Συντονιστή (Συντονιστή Τάξης ή Γνωστικού Πεδίου) παίζει ρόλο στην ατομική αξιολόγησή του καθώς και για την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης.

Παιδαγωγικός σύμβουλος μέντορας

Για την καθοδήγηση και την υποστήριξη της ένταξης στη σχολική μονάδα νεοδιοριζόμενου ή πρόσφατα τοποθετημένου στη σχολική μονάδα μόνιμου ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη o Διευθυντής του σχολείου ορίζει παιδαγωγικό  σύμβουλο μέντορα

Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας μπορεί να αποφασιστεί ότι, οι Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων ή Τάξεων  μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα παιδαγωγικού συμβούλου μέντορα.

Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως παιδαγωγικού συμβούλου μέντορα παίζει ρόλο στην ατομική αξιολόγησή του, καθώς και κατά την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης.

Πηγή: fresh-education.gr

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας