Διευθυντές σχολείων: «Δεν έχουμε χρόνο να ενημερώσουμε τους γονείς, ούτε να δώσουμε τους ελέγχους προόδου των μαθητών»

Ελεύθερο χρόνο για να μπορούν να συνεδριάζουν οι εκπαιδευτικοί για τα θέματα του σχολείου, αλλά και για να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών, ζητούν οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων από το υπουργείο Παιδείας. Το «φορτωμένο» πρόγραμμα των εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία αναδεικνύουν με επιστολή τους οι διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων οι οποίοι παραπονιούνται για τις πολλαπλές «γραφειοκρατικές» υποχρεώσεις, που έχουν καθημερινά στις σχολικές μονάδες στις οποίες εργάζονται με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Οι εκπαιδευτικοί επιφορτίζονται µε την υλοποίηση των αποφάσεων, που λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση και τα στελέχη της εκπαίδευσης και διαρκώς καλούνται να τα βγάλουν πέρα με δεκάδες υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους και νομοθετικές ρυθμίσεις, γεγονός, που όπως λένε, τους στερεί πολύτιμό χρόνο από την ουσία της διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό η Ένωση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατέθεσαν την εξής πρόταση: Μία συγκεκριμένη ημέρα τον μήνα να μην γίνονται μαθήματα και ο εργασιακός χρόνος των έξι(6) ωρών των εκπαιδευτικών να διατίθεται για συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, του Σχολικού Συμβουλίου και ενημέρωση γονέων.

Η πρόταση των διευθυντών σχολείων

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο δεν επιλύει ούτε το νέο ΠΔ 79/2017, είναι η εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων με παρόντα όλα τα μέλη τους, των μηνιαίων ενημερώσεων των γονέων/κηδεμόνων για την αγωγή και πρόοδο των μαθητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και της επίδοσης των ελέγχων προόδου μετά τη λήξη του α΄ και β΄ τριμήνου. Σύμφωνα με το νέο ΠΔ 79/2017, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα από 13:15-14:00, όπου ο πραγματικός διαθέσιμος χρόνος είναι τριάντα(30) λεπτά, αφού η αποχώρηση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το υποχρεωτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται περίπου στις 13:30. Ειδικά για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, εκτός του μη επαρκούς χρόνου, υπάρχει και ένα ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα, αυτό του μόνιμου αποκλεισμού από τις συνεδριάσεις όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Για τους παραπάνω λόγους, η Ένωση Διευθυντών/ντριών, έχει καταθέσει εδώ και χρόνια προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. την παρακάτω ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία και επαναφέρει, για οριστική λύση του προβλήματος: “Στην κατεύθυνση αναβάθμισης της λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και γενικότερα της σχολικής μονάδας, προτείνουμε μία συγκεκριμένη ημέρα τον μήνα (π.χ. την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα) να μην γίνονται μαθήματα και ο εργασιακός χρόνος των έξι(6) ωρών των εκπαιδευτικών να διατίθεται για συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου, ενημερώσεις γονέων και επίδοση ελέγχων προόδου, αλλά και για ενδοσχολικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γονέων. Στο χρονικό διάστημα από 13:15-14:00 μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο έκτακτες συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.”

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας