Εντολή για υποχρεωτικές υπερωρίες στα σχολεία για να καλυφθούν τα κενά

Η διοίκηση με λογικές και πρακτικές «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» μεταφέρει το βάρος της κάλυψης των κενών στις πλάτες των καθηγητών. Αλήθεια δεν την ενδιαφέρει, την ΔΔΕ Α΄ Αθήνας πώς θα ασκήσει το παιδαγωγικό- διδακτικό του έργο ο κακοπληρωμένος καθηγητής με συνεχόμενα 5ωρα και 6ωρα και ταυτόχρονα να κάνει εφημερίες και ένα σωρό διοικητικές εργασίες;

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας καλούνται οι διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων “αυστηρά έως 9 Ιανουαρίου και ώρα 12 μμ να έχουν φροντίσει να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά της σχολικής τους μονάδας με υπερωρίες σύμφωνα με το νόμο 4823/2021, άρθρο 100, παράγραφος 3 και να ενημερώσουν το Τμήμα Προσωπικού για τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα πάρουν υπερωρία”.

Τι σημαίνει το παραπάνω Έγγραφο του ΔΔΕ Α΄ Αθήνας; Απόκρυψη – κάλυψη των κενών (στα μέσα της σχολικής χρονιάς) στα σχολεία με μετάθεση ευθυνών και νέων βαρών στους εκπαιδευτικούς;

Κόντρα στο γεγονός ότι υπάρχει εκφρασμένη αντίθεση των εκπαιδευτικών σωματείων στην ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών, πέρα από το γεγονός ότι η ενέργεια αυτή συντελεί στην ανεργία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πέρα από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί (οι περισσότεροι μεγάλης ηλικίας) εξουθενώνονται με ότι αυτό συνεπάγεται για το εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό τους έργο, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας ουσιαστικά “εντέλλεσθε” τους διευθυντές των σχολείων να αναθέσουν υποχρεωτικά υπερωρίες στους εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τα κενά.

Ωστόσο, μιας και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας αναφέρεται στη νομοθεσία (Άρθρο 100 του ν. 4823/2021) ας του θυμίσουμε τα παρακάτω:

υπερωριες

Σχετικά με την με Αρ. Πρωτ. 141076/Ε3/4-11-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, με θέμα: “Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)”. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο:  

[[3. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται μόνο εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.»

Παράλληλα εξακολουθούν να ισχύουν, για όσα ζητήματα δεν έρχονται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες διατάξεις περί υπερωριακής διδασκαλίας, και οι διατάξεις των παρ. 16 και 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που ορίζουν ότι: 

Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι: Για να δοθούν οι όποιες υπερωρίες πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

Α) Να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τη διοίκηση ότι, δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδιας ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων. Είναι προφανές ότι ο κάθε διευθυντής/τρια είναι δύσκολο έως αδύνατον να το γνωρίζει!    

Β)  Να υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις για να πληρωθούν. Και βέβαια με έγγραφη διαβεβαίωση. (Αν υπήρχαν τέτοιες ας αναρωτηθούμε γιατί δεν προχωρούν σε προσλήψεις αναπληρωτών;) 

Και τώρα στην ουσία. 

Εφόσον το νομικό πλαίσιο αναφέρει ότι: τον τελευταίο λόγο για την ανάθεση υπερωριών τον έχει ο/η ΔΔΕ, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου γιατί όλη αυτή η φασαρία;

Μήπως γιατί, για παράδειγμα την Παρασκευή 27-5-2022 ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Περικλής», με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας επειδή ουδέν έχει πράξει για την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης  των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 4/θέσια νηπιαγωγεία αρμοδιότητας της; 

Κατά ποιου/ας θα στραφούν οι συνάδελφοι/σσες, όταν τον επόμενο χρόνο πιθανόν δεν θα έχουν εισπράξει τα αναμενόμενα από τις υποχρεωτικές υπερωρίες;

Πέρα όμως από την “γραφειοκρατική” διαχείριση του θέματος, υπάρχει ως κυρίαρχη και η ουσιαστική-παιδαγωγική πλευρά του! Η διοίκηση με λογικές και πρακτικές «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» μεταφέρει το βάρος της κάλυψης των κενών στις πλάτες των καθηγητών εφαρμόζοντας την κυβερνητική πολιτική των περικοπών που πλήττει τη δημόσια εκπαίδευση.

Δεν την ενδιαφέρει, την ΔΔΕ Α΄ Αθήνας πώς θα ασκήσει το παιδαγωγικό- διδακτικό του έργο ο κακοπληρωμένος καθηγητής με συνεχόμενα 5ωρα και 6ωρα και ταυτόχρονα να κάνει εφημερίες και ένα σωρό διοικητικές εργασίες;

Προφανώς και αν ενδιαφέρει η ουσιαστική εκπαίδευση και μόρφωση των παιδιών, δεν καταφεύγουμε σε κάποια «μπαλώματα».  Και προφανώς θα πρέπει να ενδιαφέρει, (και όχι αντίθετα να επιδιώκεται!), αν με αυτή την «μέθοδο» ανάθεσης υπερωριών περικόπτονται προσλήψεις αναπληρωτών, που περιμένουν να εργαστούν.

ΔΔΕ Α΄ Αθήνας: Σωρεία αυταρχικών συμπεριφορών εναντίον εκπαιδευτικών και επιβολή κλίματος τρομοκράτησης

Σε καταγγελία εναντίον του Διευθυντή ΔΕ Α’ Αθήνας προχώρησε μόλις πριν από ένα μήνα η ΟΛΜΕ.

Η Ομοσπονδία των εκαπιδευτικών καταγγέλλει τον κ. Α. Νικολοπουλο για σωρεία αυταρχικών συμπεριφορών εναντίον εκπαιδευτικών, τονίζοντας ότι  στόχος είναι η επιβολή κλίματος τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αγώνων.

Η ΟΛΜΕ απαιτεί από τον Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας να αποσύρει άμεσα την ποινή που επέβαλε στον συνάδελφο και να σταματήσει τις απειλές στους συναδέλφους/ισσες που συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές δράσεις των ΕΛΜΕ. Τον καλούμε να ασκήσει το διοικητικό του έργο χωρίς εκφοβισμούς και απειλές, με συμπεριφορά που αρμόζει στη θέση του, σεβόμενος τους αγώνες και τις κατακτήσεις των εκπαιδευτικών!

Ολη η καταγγελία της ΟΛΜΕ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας Α. Νικολόπουλου ο οποίος από την ημέρα που ανέλαβε ως Διευθυντής προσπαθεί να επιβάλλει ένα καθεστώς απειλών και τρομοκράτησης με σκοπό τον εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ενδεικτικά:

  • Στην αρχή της σχολικής χρονιάς όταν όλα τα ΔΣ των ΕΛΜΕ της Α Αθήνας απαίτησαν να συναντηθούν μαζί του, εκείνος κάλεσε την αστυνομία. Στη μία και μοναδική φορά που συναντήθηκε με τους αντιπροσώπους των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ της Α΄ Αθήνας, αποχώρησε, ενώ τις υπόλοιπες φορές έχει αρνηθεί να δεχτεί τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ.

  • Συνεχίζοντας τον εκφοβισμό προς τους εκπαιδευτικούς, με εντολή του στάλθηκαν στα σχολεία της Α΄ Αθήνας υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου οι συνάδελφοι να υπογράφουν τη νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων τους για απεργία, στάση εργασίας και αποχή, εντολή που πάρθηκε πίσω μετά την αντίδραση των ΕΛΜΕ της Α΄ Αθήνας.

  • Δόθηκε εντολή να επιβληθούν υποχρεωτικές πεντάωρες υπερωρίες σε συναδέλφους προκειμένου να καλυφθούν στα σχολεία τους λειτουργικά κενά που έφταναν ακόμη και τις δέκα ώρες. Ταυτόχρονα, συνάδελφοι αναπληρωτές τοποθετήθηκαν σε 4 και 5 σχολεία με ό,τι αυτό σημαίνει για τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαιδευτική διαδικασία.

  • Επέβαλε σε συνάδελφο την πειθαρχική ποινή του προστίμου 6 ημερών, επειδή τόλμησε να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του για κενά σε σχολείο που υπηρετεί, κατηγορώντας τον για «κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς».

  • Κάλεσε για εξηγήσεις συναδέλφους και συναδέλφισσες που συμμετέχουν σε συνδικαλιστική δράση της Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας, με στόχο φυσικά τον εκφοβισμό τους.

Τέτοιες κινήσεις εντάσσονται στη γενικευμένη επίθεση του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης εναντίον των συνδικάτων, με κάθε μέσο, με πειθαρχικές διώξεις, δικαστικές προσφυγές, απαγόρευση απεργιών και διαδηλώσεων, επιθέσεις των ΜΑΤ και κατασυκοφάντηση των εκπαιδευτικών από τα χειραγωγούμενα ΜΜΕ. Ο στόχος τους είναι προφανής: επιβολή κλίματος τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αγώνων!

Απαιτούμε ο διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας να αποσύρει άμεσα την ποινή που επέβαλε στον συνάδελφο και να σταματήσει τις απειλές στους συναδέλφους/ισσες που συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές δράσεις των ΕΛΜΕ. Τον καλούμε να ασκήσει το διοικητικό του έργο χωρίς εκφοβισμούς και απειλές, με συμπεριφορά που αρμόζει στη θέση του, σεβόμενος τους αγώνες και τις κατακτήσεις των εκπαιδευτικών!

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας