Επιλογή διευθυντών σχολείων-Αιτήσεις ανά Διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής πρέπει, σύμφωνα με την σχετική Υ.Α., εντός 10 ημερών, δηλαδή, το αργότερο έως 19 Ιανουαρίου να ανακοινώσουν τους Πίνακες Δεκτών και Μη δεκτών υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων μετά την παράταση που δόθηκε έληξε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου.

Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης έχουν υποβληθεί οι παρακάτω αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων (ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  291

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    287

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  262

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   268

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής  πρέπει, σύμφωνα με την σχετική Υ.Α., εντός 10 ημερών, δηλαδή, το αργότερο έως 19 Ιανουαρίου να ανακοινώσουν τους Πίνακες Δεκτών και Μη δεκτών υποψηφίων.

Ακολουθούν οι ενστάσεις και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας οι τελικοί “Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων” ανακοινώνονται 26 Ιανουαρίου

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας