ΙΕΠ-Πειραματικη εφαρμογή: Ο ρόλος της γλώσσας Ρομανί στην εκπαιδευτική ένταξη παιδιών και νέων Ρομά

Την πειραματική εφαρμογή προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Ο ρόλος της γλώσσας Ρομανί στην εκπαιδευτική ένταξη παιδιών και νέων Ρομά: από την πολιτική στην πρακτική. Οδηγίες για την εφαρμογή στην τάξη και Εκπαιδευτικό Υλικό για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος» σε δημοτικά σχολεία της χώρας μας  κατά τα σχολικά έτη 2021-2025, αποφάσισε η διοίκηση  του ΙΕΠ.

Επίσης αποφασίστηκε

  • η δημιουργία ιστοσελίδας στο ΙΕΠ για την επικοινωνία του προγράμματος με τίτλο Συμπερίληψη των Ρομά παιδιών και νέων (romanincluded)
  • η  αποστολή Πρόσκλησης στα Δημοτικά Σχολεία ΖΕΠ της χώρας προς εκδήλωση ενδιαφέροντος να συμμετάσχουν στο ερευνητικό σχέδιο δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με το Σχέδιο Ανακοίνωσης, συνημμένο υπό στοιχεία 2,
  • η  δημιουργία Μητρώου για την επιλογή σχολικών μονάδων για την υλοποίηση του προγράμματος με βάσει τα οριζόμενα κριτήρια και
  • η  σύσταση άμισθης ομάδας επιστημονικού έργου στο ΙΕΠ με τίτλο «Συμπερίληψη Ρομανί- Romanincluded».

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας

Αρέσει σε %d bloggers: