Ποια σχολεία θα έχουν στην ευθύνη τους οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Την κατανομή των θέσεων  των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προβλέπει απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης  θα λειτουργούν ως “ιπτάμενοι” , καθώς:

  •     Θα έχουν την επιστημονική ευθύνη σχολείων όχι όμορων Νομών από την έδρα τους αλλά εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά.
  •     Οι Σύμβουλοι εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν προνομιακές συμβάσεις με πλοία  και αεροπλάνα, προκειμένου να επισκέπτονται τα σχολεία παιδαγωγικής τους ευθύνης αλλά και επιστημονικής ευθύνης.
  •     Να σκεφτεί κανείς πως ένα Σ.Ε. θα πρέπει να αξιολογήσει περίπου 150-200 εκπαιδευτικούς, τους περισσότερους από τους οποίους δεν θα τους έχει δει ούτε μια φορά στη ζωή του.

Πως αιτιολογεί το υπουργείο Παιδείας την κατανομή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Τα βασικά κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για την κατανομή των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης είναι:

1. Ισοκατανομή του αριθμού των εκπαιδευτικών που θα έχουν υπό την εποπτεία τους οι ΣΕ λόγω των νέων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους (επιμόρφωση, αξιολόγηση).  Έγινε προσπάθεια η κατανομή να είναι περί τους 200 εκπαιδευτικούς ανά ΣΕ

2. Aριθμός θέσεων ΣΕ. Όπου υπήρχε επαρκής αριθμός ΣΕ κατανεμήθηκαν στην ίδια Διεύθυνση ή Περιφέρεια, όπου υπήρχε μικρός αριθμός ΣΕ διευρύνθηκε η περιοχή αρμοδιότητάς τους με γνώμονα το συνδυαμό της ίσης κατανομής εκπαιδευτικών ανά ΣΕ, της γειτνίασης όπου ήταν δυνατόν
και του τρόπου πρόσβασης-προσέγγισης (συγκοινωνιακή σύνδεση)

3. Θεσμοθέτηση ειδικοτήτων ΣΕ που δεν υπήρχαν έως τώρα και οι οποίες καλύπτουν δύο και τρεις ή και περισσότερες Περιφέρειες

Πηγή

 

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας