Τι λένε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ του εκπαιδευτικού που παραιτήθηκε κάνοντας καταγγελίες

Μαθητές: “Οι καθηγητές του σχολείου μας καθημερινά είναι δίπλα μας και στηρίζουν τους στόχους μας με επιμονή και υπομονή παρά τις ελλείψεις σε κτιριακές και άλλες υποδομές”

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου Πέτρος Δελλαπόρτας, από το οποίο παραιτήθηκε ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός με επιστολή- καταγγελία , προκαλώντας πανελλήνιο θόρυβο απέστειλε, προς δημοσίευση στο esos δύο επιστολές  .

Η πρώτη είναι του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου  , 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου.

Η δεύτερη είναι η επιστολή του 15μελούς Συμβουλίου του σχολείου μας, 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου.

Μια άλλη οπτική του 1ου ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -Από το 15μελες του

Το 15μελες του σχολείου μας αποφάσισε να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά  τα μειονεκτικά και επικριτικά σχόλια, τα οποία έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο  για  το σχολείο μας, το 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.

Κανένας από εμάς δεν αρνείται ότι υπάρχουν παραβατικές  συμπεριφορές στο σχολείο  μας όπως σε κάθε σχολείο, όμως αυτές οι συμπεριφορές είναι η μειονότητα και δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνουν  όλα τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά με την παραβατική συμπεριφορά χρειάζονται βοήθεια που  δεν είχαν χρόνια. Από την οικογένεια και από την κοινωνία.  Είναι παιδιά που δεν  χρειάζονται έναν ακόμα να τα απορρίψει ή περιθωριοποιήσει.

Είναι ένα θέμα για κάθε κοινωνικό και πολιτικό φορέα του τόπου μας, της χώρας μας, όλων μας.

Τα περισσότερα παιδιά – μαθητές του σχολείου μας ΟΜΩΣ έχουν σκοπό  την απόκτηση ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή την δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη – ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Οι καθηγητές του σχολείου μας καθημερινά είναι δίπλα μας και στηρίζουν τους στόχους μας με επιμονή και υπομονή παρά τις ελλείψεις σε κτιριακές και άλλες υποδομές. Από την πρώτη σχολική μέρα δεν έχει χαθεί ούτε μια διδακτική ώρα χάρη στην παρουσία και τον προγραμματισμό τους. Οι καθηγητές μας στηρίζουν γνωστικά πολλά παιδιά που δεν έχουν την δυνατότητα περαιτέρω μαθημάτων (είτε λόγω οικονομικών, είτε επειδή εργάζονται) χωρίς να πληρώνονται υπερωρίες.

Το σχολείο αυτών των καθηγητών και μαθητών  υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πήρε πρωτιά στο διαγωνισμό (at the school of open cohesion) με βραβείο μια εβδομάδα  στις Βρυξέλλες), συμμετέχει σε προγράμματα Erasmus (με έγκριση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), διοργανώνει ημερίδες. όλες αυτές οι δράσεις για να έχουν ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ τα παιδιά αυτού του σχολείου, που πολλοί θεωρούν κατώτερο.

Η χώρα μας, έχει ατελείωτους γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους και πολιτικούς επιστήμονες χωρίς δουλειά, και της λείπουν ατελείωτα μεσαία στελέχη όλων των ειδικοτήτων των σχολείων των ΕΠΑΛ.

Το ΕΠΑΛ, η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, το σχολείο μας, χρειάζεται  λύσεις σε υποδομές από την πολιτεία και βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε μαζί με τους καθηγητές μας τις παραβατικές συμπεριφορές. ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ….. όχι την αποδυνάμωση και παρακμή με τα διάφορα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Ο Σύλλογος διδασκόντων  του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου, συζητώντας το θέμα της παραίτησης αναπληρωτή συναδέλφου, αλλά και τις καταγγελίες, στις οποίες αυτός προχώρησε, κατόπιν δε της έκτασης που έλαβε το θέμα σε πανελλήνιο επίπεδο, αποφάσισε να  συντάξει την παρούσα επιστολή.

Το ζήτημα της παραίτησης του συναδέλφου εκπαιδευτικού και, ειδικότερα, ο τρόπος, με τον οποίο αυτή ανακοινώθηκε, η σύνταξη και δημοσίευση ενός εκτενούς κειμένου παραίτησης,  το περιεχόμενό της, οι γενικεύσεις που εμπεριέχει κ.λπ. είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πολλές διαφορετικές «αναγνώσεις» από ποικίλες οπτικές γωνίες, ως εκ τούτου χρήζουν μίας σφαιρικής (ολιστικής) αντιμετώπισης, η οποία θα διέπεται πρωτίστως από παιδαγωγικά κριτήρια.

Ξεκινώντας αναφέρουμε ότι η παραίτηση ενός συναδέλφου από τη εργασία  του αποτελεί αδιαμφισβήτητα  γεγονός δυσάρεστο, το οποίο επιφέρει στον ίδιο –πέραν των αισθημάτων απογοήτευσης και στενοχώριας, τα οποία αυτός περιγράφει– μία σειρά  θεσμοθετημένων επιπτώσεων, για παράδειγμα, το γεγονός ότι υφίσταται την απώλεια της σειράς του από τον πίνακα διορισμών.

Λόγω του ελάχιστου χρόνου, εντός του οποίου έλαβαν χώρα τα γεγονότα –ο συνάδελφος είχε διατεθεί για 2 ημέρες την εβδομάδα στο σχολείο μας και δίδαξε 3 ημέρες και συνολικά 6 διδακτικές  ώρες από  10/10/22 έως και   19/10/22 όταν και παραιτήθηκε , – δεν δόθηκε η δυνατότητα να διεξαχθούν συζητήσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, ώστε να αναδειχθεί σε όλα τα επίπεδα και από όλους τους εμπλεκόμενους – ψυχολόγο, ΚΕΔΑΣΥ, Συντονίστη Εκπαιδευτικού Έργου – το πρόβλημα, να συζητηθεί θεσμικά, να αναζητηθούν και να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσης του προβλήματος που ανέκυψε, εν ολίγοις να αντιμετωπισθεί αυτό κατ’ αρχάς ενδοσχολικά.

Εκτιμούμε ότι η απόφαση του συναδέλφου εκπαιδευτικού ήταν  βιαστική και ότι ο ίδιος δεν  αξιοποίησε, όπως είναι θεσμοθετημένο και πρακτικά παγιωμένο, το συλλογικό όργανο  του σχολείου, δηλαδή τον Σύλλογο Διδασκόντων.  Εν τέλει όλοι μας –Διευθυντής και εκπαιδευτικοί του σχολείου, εμπλεκόμενοι μαθητές, γονείς, και τοπική κοινωνία– πληροφορηθήκαμε για κάποια από τα γεγονότα από την καταγγελία που ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα .

Τα ζητήματα (και προβλήματα) συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο δεν είναι κάτι καινοφανές. Η κατάσταση είναι σαφές ότι έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω ποικίλων παραγόντων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, όπως  το αναγκαστικό κλείσιμο των σχολείων  και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξαιτίας της πανδημίας, η κρίση των ενδοοικογενειακών σχέσεων, το γενικότερο πλέγμα ανασφάλειας που δημιουργεί στους νέους η οικονομική κρίση και το φάσμα της ανεργίας, τα πρότυπα και οι αρχές που προωθούν τα social media και, γενικότερα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Όλα αυτά τα χρόνια καταβάλλεται εκ μέρους του σχολείου μας και μέσω των αρμόδιων φορέων και των θεσμών που λειτουργούν στην εκπαιδευτική κοινότητα τεράστια προσπάθεια για βελτίωση της γενικότερης κατάστασης όσον αφορά στις κτιριακές υποδομές και τον περιβάλλοντα χώρο, την ενεργοποίηση του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και τη στήριξη και ενίσχυση των μαθητών. Θα πρέπει δε να υπογραμμιστεί ότι οι παρεμβάσεις μας, μέσω της καταγραφής και αποστολής αιτημάτων αρμοδίως, ήταν διαρκείς επί σειρά ετών.

Τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν και κατά την περσινή διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας, κατεγράφησαν δε ενδελεχώς όλες οι συνιστώσες λειτουργίας του σχολείου μας σε όλους τους άξονες της Αυτοαξιολόγησης. Μάλιστα, στην πληρέστατη 16σέλιδη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης που εκπόνησε ο εντεταλμένος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων μια σειρά προσπαθειών, δράσεων και επιτευγμάτων, επίσης οι ενέργειες του σχολείου όσον αφορά σε θέματα διαμαθητικών σχέσεων, ενδοσχολικής βίας, σχέσεων μαθητών και εκπαιδευτικών και, γενικότερα, στην παιδαγωγικού χαρακτήρα λειτουργία του σχολείου μας

Το σχολείο αποτελείται από ζωντανούς οργανισμούς, ο κάθε ένας από τους οποίους συνυπάρχει και διαδρά με τους υπόλοιπους. Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ότι δεν χρειαζόμαστε ούτε «βωβούς» μαθητές, αλλά ούτε και τρομαγμένους/τρομοκρατημένους καθηγητές. Η δημοκρατική συμπεριφορά ήταν και είναι πάντα μέλημα μας. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε πάνω από όλα παιδαγωγοί και, κινούμενοι σε αυτόν τον άξονα, προσπαθούμε αρχικά μέσα από τον διάλογο και, στη συνέχεια, με την επιβολή όλων των παιδαγωγικών μέτρων να βρούμε λύσεις.

Είναι άδικο για τους 131 μαθητές του σχολείου μας να μπαίνουν στην «ίδια ζυγαριά» με ελάχιστους μαθητές  που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, τους οποίους φροντίζουμε να προσεγγίζουμε και να διαχειριζόμαστε πάντοτε με παιδαγωγικά κριτήρια, εφαρμόζοντας τεχνικές, μεθόδους και μέσα που υποδεικνύουν οι σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις.

Είναι κοινός τόπος ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ κατά κανόνα δεν είναι «οι άριστοι των αρίστων», αντιθέτως μάλιστα, αρκετοί από αυτούς έχουν μεγάλα γνωσιακά κενά, καθώς και προβλήματα οικογενειακά και κοινωνικά. Επίσης, πολλοί από αυτούς τους μαθητές είναι εργαζόμενοι, ως εκ τούτου καταβάλλουν προσπάθεια αφενός να παράσχουν βοήθειας προς την οικογένειά τους, αφετέρου να λάβουν το πολυπόθητο απολυτήριο ή ακόμα και να κατακτήσουν ένα πτυχίο.

Εμείς, ως εκπαιδευτικοί, θεωρούμε χρέος μας να στεκόμαστε αταλάντευτα αρωγοί σε αυτήν την επίπονη προσπάθειά τους –αυτό άλλωστε κάνουμε επί σειρά ετών–, ούτως ώστε να έχουμε όσο γίνεται μικρότερη διαρροή στο σχολείο μας και, γενικότερα, στην επαγγελματική εκπαίδευση. Ταυτοχρόνως, βέβαια, δεν ολιγωρούμε, αλλά μεριμνούμε για την αντιμετώπιση με όλα τα διαθέσιμα μέσα εκείνων των περιπτώσεων  που δημιουργούν προβλήματα στη σχολική κοινότητα.

Το σχολείο μας δεν είναι ένα σχολείο, στο οποίο εν πολλοίς  «έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα», όπως διατείνονται διάφορα δημοσιεύματα , χρησιμοποιώντας γενικεύσεις  και αυθαίρετες αξιολογικές κρίσεις. Αντιθέτως, υπάρχει συνεχής επικοινωνία και εποικοδομητική συνεργασία με τους μαθητές, με τους γονείς, με το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο, με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, με το ΚΕΔΑΣΥ, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με υποστηρικτικές δομές κ.λπ.

Έχουμε σταθεί και συνεχίζουμε να στεκόμαστε κοντά  στους μαθητές που παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά, εφαρμόζοντας στοχευμένες παρεμβάσεις και τηρώντας με συνέπεια παιδαγωγικές αξίες και επιστημονικές αρχές.

Πρόκειται για ένα σχολείο με δράσεις στην κοινωνία, με επιτυχίες και διακρίσεις σε διαγωνισμούς  όπως και  συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά προγράμματά  με εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα επιτεύγματα αυτά, αλλά και τα προβλήματα, κυρίως αυτά που αφορούν σε απαραίτητες υποδομές,  είναι καταγεγραμμένα στην ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Θα πρέπει να επισημανθεί, στο σημείο αυτό, ότι πρόσφατα διατέθηκε  και φέτος στο σχολείο μας ψυχολόγος, η οποία παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη. Θεωρούμε όμως  ότι χρειάζεται μόνιμη στελέχωση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

Εντελώς απαραίτητη κρίνεται και  ως εκ τούτου μεριμνούμε ώστε να εξασφαλίζεται, η  συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες, με φορείς και υπηρεσίες, όπως είναι η πρόνοια του Δήμου, ο «Απόπλους», η «Μετάβαση», το κέντρο κοινότητας Ρομά , το κέντρο Ψυχικής υγείας κ.λπ.

Αδιαμφισβήτητο είναι βέβαια ότι, όπως σε κάθε σχολική μονάδα, υπάρχουν και προβλήματα προς αντιμετώπιση και επίλυση, ειδικότερα στην περίπτωση του σχολείου μας θέματα υποδομών και κτιριακά, επίσης υπάρχουν ζητήματα, που αφορούν στην αποκλίνουσα συμπεριφορά ορισμένων μαθητών· όλα αυτά όμως πόρρω απέχουν από τη εικόνα που παρουσιάστηκε.

Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να σπιλώνεται και να αμαυρώνεται συλλήβδην η σημαντική προσφορά των ΕΠΑΛ –ακόμη και με τις όποιες ελλείψεις ή δυσλειτουργίες αυτά παρουσιάζουν– στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση, στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του τόπου μας και της  χώρας μας.

Εμείς ως σύλλογος του 1ου ΕΠΑΛ προσπαθούμε και στοχεύουμε σε ένα καλύτερο Σχολείο.

Πηγή: esos.gr

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας