Επισημάνσεις – διευκρινίσεις του Ι.Ε.Π. για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Χρήσιμες επισημάνσεις-διευκρινίσεις του ΙΕΠ για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων:


1. Κάθε τάξη διατηρεί φάκελο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων – όπου αναφέρεται ποια προγράμματα υλοποιήθηκαν – ώστε οι εκπαιδευτικοί που την αναλαμβάνουν, να γνωρίζουν ποια προγράμματα δεξιοτήτων έχουνε υλοποιήσει οι μαθητές τα προηγούμενα χρόνια.


2. Οι εκπαιδευτικοί διατηρούν τον φάκελο μαθητή (portfolio), στον οποίο βρίσκονται τα τεκμήρια που σχετίζονται με την περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή, η οποία γίνεται κάθε σχολικό τρίμηνο (Δημοτικό Σχολείο). Η αξιολόγηση του ίδιου του προγράμματος γίνεται στο τέλος του κάθε θεματικού κύκλου και είναι διαμορφωτική ώστε να βελτιώνουμε την υλοποίησή του προγράμματος στην εξέλιξή του.


3. Στον φάκελο (portfolio) του μαθητή, ο εκπαιδευτικός – και οι μαθητές/τριες – επιλέγουν τα τεκμήρια που θα συμπεριληφθούν για τη συμπλήρωσή του.


4. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν υποχρέωση να αναρτήσουν κάπου το υλικό τους αλλά μπορούν, κατόπιν συνεννοήσεως με το Σύλλογο Διδασκόντων, να αναρτούν ότι επιθυμούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.


5. Οι ημερομηνίες που σχετίζονται με το πέρας κάθε Θεματικού Κύκλου μπορούν να αλλάξουν, δηλαδή είναι δυνατό να παραταθεί η διάρκεια του ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.


6. Τα εργαστήρια δεξιοτήτων και οι στόχοι τους συνδέονται με τις υποενότητες του θέματος μας για κάθε Θεματικό Άξονα.


7. Στη Βιβλιοθήκη του ΙΕΠ υπάρχουν πολλά πλήρη προγράμματα που μπορούν να υλοποιηθούν όπως αναφέρονται ή και με μικρές τροποποιήσεις – προσαρμογές για την κάθε τάξη/τμήμα μας.


8. Δεν υλοποιούμε το ίδιο πρόγραμμα κάθε χρόνο και οι μαθητές/τριες πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι θα περνούν από όλες τις θεματικές (4), για το λόγο αυτό, συμβουλευόμαστε τον φάκελο Προγράμματος Εργαστηρίων Δεξιοτήτων της τάξης-τμήματος ώστε να γνωρίζουμε τι υλοποιήθηκε τα προηγούμενα σχολικά έτη και να σσχεδιάζουμε-προγραμματίζουμε, ανάλογα.


9. Όσον αφορά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που αφορούν τη σεξουαλική αγωγή, η κατεύθυνσή μας πρέπει να είναι συμπεριληπτική και οι θεματικές μας μπορεί να είναι ενδεικτικά: οι σχέσεις των δύο φύλων, ο σεβασμός του άλλου, τα στερεότυπα και μπορούν να συμπεριλαμβάνουν έρευνα, συνεντεύξεις, παιχνίδια ρόλων κλπ

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας

Αρέσει σε %d bloggers: