Ξεκινά η Εισαγωγική Επιμόρφωση για πάνω από 16.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς

Ξεκινά το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 96 ωρών (24 ώρες σύγχρονη και 72 ώρες ασύγχρονη) «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» για πάνω από 16.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ  για το σχολικό έτος 2022-2023 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης θα ξεκινήσει την 1η εβδομάδα του Φεβρουαρίου και προβλέπεται να το παρακολουθήσουν νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Η εξ αποστάσεως εισαγωγική επιμόρφωση αφορά στα ακόλουθα Θεματικά Πεδία και Διδακτικά Αντικείμενα:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ώρες

Σύγχρονη

επιμόρφωση

Ασύγχρονη

επιμόρφωση

Σύνολο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Α

15

45

60

Α.1 Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση

3

9

12

Α.2 Διαχείριση Πολυμορφίας

2

6

8

Α.3 Διδακτικές Μέθοδοι & Τεχνικές

3

9

12

Α.4 Κοινότητες Μάθησης & Πρακτικής

2

6

8

Α.5 Το Σχολείο των Δεξιοτήτων

3

9

12

Α.6 Οργάνωση και διοίκηση στην εκπαίδευση

2

6

8

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Β

6

18

24

Β.1 Προγραμματισμός & Οργάνωση διδακτέας ύλης

3

9

12

Β.2 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ

3

9

12

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Γ

3

9

12

Γ.1 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση & Ποιότητα στην Εκπαίδευση

3

9

12

Γενικά Σύνολα

24

72

96

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΕΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/mis-5070655

Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 8 έως 12 εβδομάδες, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος ανά τμήμα.

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας