Ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν βελτίωση θέσης εντός της ίδιας περιοχής

Μέχρι την 31η Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ και επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά και οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στο ίδιο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ που είναι τοποθετημένοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 126425/Ε2/14-10-2022 (βλ. εδώ) από 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), θα υποβληθούν οι αιτήσεις μετάθεσης για τις παρακάτω κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.

γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

δ) στα Μειονοτικά Σχολεία

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις για τις οποίες η αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996, υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία (15-31 Οκτωβρίου) υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ (περιλαμβάνονται και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί), καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Αναφορικά με τη δήλωση σχολείων θα βγει ανακοίνωση από τις Διευθύνσεις περίπου μετά το Πάσχα.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2022, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση ανάκλησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας