Νέες μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ

Τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται – Ποιες περιοχές αφορά και πότε πρέπει να παρουσιαστούν

Δεκτές έγιναν ενστάσεις σχετικά με μεταθέσεις ειδικής αγωγής Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ, με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να εκδίδει τροποποιητική απόφαση. 

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η σχετική απόφαση: 

«Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως υπέγραψε την υπ. αριθμ. 52888/Ε2/11-5-2022 Απόφαση για τη Μετάθεση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την τροποποίηση μεταθέσεων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΣΜΕΑΕ) και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) έτους 2022. 

Αναλυτικά η Απόφαση με τα ονόματα Μετάθεση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τροποποίηση μεταθέσεων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έτους 2022.

Α. Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 31145/Ε2/18-03-2022 (ΑΔΑ: 91ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΥΓΧ) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στη μετάθεση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν ικανοποίησης ένστασης, ως εξής: 

metatheseis_pinakas_1

Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 31145/Ε2/18-03-2022 (ΑΔΑ: 91ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΥΓΧ) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων, μόνο ως προς το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής: 

metatheseis_pinakas_2

Πότε πρέπει να παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια. 

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΑΣΥ μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους. 

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας