Νεοδιόριστοι 2022 πληροφορίες για την μισθοδοσία

Νεοδιόριστοι 2022 πληροφορίες για μισθοδοσία

Χωρίζεται σε δύο ισόποσα τμήματα (δεκαπενθήμερα) και η πληρωμή γίνεται κάθε μήνα από Ενιαία αρχή Πληρωμών(ΕΑΠ) στις ημερομηνίες 13 και 27.

Πρακτικά τα χρήματα φαίνονται στους λογαριασμούς κάθε 12 του μηνός απόγευμα και κάθε 26 του μηνός απόγευμα.

Αν τύχει σε αυτές τις ημερομηνίες να είναι αργία ή Σαβ-ΚΥΡ, η Ενιαία αρχή(ΕΑΠ) πληρώνει την προηγούμενη εργάσιμη.

Η πρώτη πληρωμή(εάν γίνει όπως πέρυσι) θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου και θα είναι από την ανάληψη μέχρι και το πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου.Θα είναι μαζεμένο ένα καλό ποσό.Το ΜΚ θα είναι το 1+επίδομα παιδιών μέχρι την αναγνώριση της προϋπηρεσίας(ανάλογα την διεύθυνση).

Δείτε εδώ τα καθαρά ποσά για πρώτο έτος:

Μισθολογικά – Εργασιακά θέματα εκπαιδευτικών f/b

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας