Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ή μη διορισμού για τους νεοδιόριστους

Νεοδιόριστοι: Μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου θα πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την αποδοχή ή μη αποδοχή του διορισμού τους οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής/Ειδικής Αγωγής/ΕΕΠ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας ανακοίνωσε ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής/Ειδικής Αγωγής/ΕΕΠ οφείλουν να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 05/08/2022 Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής ή μη του διορισμού τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dipe.voi.sch.gr.

Η Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να συμπληρωθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας  www.gov.gr είτε χειρόγραφα μέσω του συνημμένου εντύπου. [Υπεύθυνη Δήλωση]

Η ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ανακοίνωσε αναλυτικά τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να καταθέσουν οι νεοδιόριστοι.

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας