Εκτιμήσεις για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά Επιστημονικό Πεδίο

Μηχανογραφικό 2022: Ποιος είναι ο «μαγικός αριθμός» ΕΒΕ για τη συμπλήρωσή του

Εκτιμήσεις για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά Επιστημονικό Πεδίο, όπως αναμένεται να διαμορφωθεί μετά από την ανακοίνωση των βαθμολογιών

Ο αριθμός-κλειδί της ΕΒΕ για να καταθέσει κάποιος υποψήφιος Μηχανογραφικό εφέτος, εκτιμάται ότι θα είναι το 8,36.

Πρόκειται για την ελάχιστη βάση του 4ου Πεδίου Οικονομικών Σπουδών ενώ τόσο μέσα στο ίδιο Ε.Π όσο και στα υπόλοιπα θα υπάρξουν και υψηλότερες ΕΒΕ, ανάλογα με τον συντελεστή που επέλεξε το κάθε Τμήμα/σχολή.

Αυτό προκύπτει από τις εκτιμήσεις για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά Επιστημονικό Πεδίο, όπως αναμένεται να διαμορφωθεί μετά από την ανακοίνωση των βαθμολογιών, που δημοσιεύουμε ακολούθως.

Οι εκτιμήσεις αυτές και τα σχετικά γραφήματα προέρχονται από τον μαθηματικό και φροντιστή κ.Γιάννη Ζαμπέλη.

Η πρόβλεψη των ΕΒΕ

Η Ανθρωπιστικών Σπουδών θα ανέβει από 8,94 σε 9.03 το όριο για να κάνει κάποιος μηχανογραφικό με σχολές του 1ου Ε.Π.

anthropistikon.jpg

Η Θετικών Σπουδών θα πέσει από το 9,58 στο 9,46 το όριο για να κάνει κάποιος μηχανογραφικό με σχολές του 2ου Ε.Π.

thetikon.jpg

Η Σπουδών Υγείας θα πέσει κι αυτή από το 9,69 στο 9,60 το όριο για να κάνει κάποιος μηχανογραφικό με σχολές του 3ου Ε.Π. 

ygeias.jpg

Η Οικονομικών Σπουδών θα ανέβει από το 8,27 στο 8,36 το όριο για να κάνει κάποιος μηχανογραφικό με σχολές του 4ου Ε.Π.

oikonomikon.jpg

Εφόσον αυτές οι εκτιμήσεις του έμπειρου εκπαιδευτικού επαληθευτούν, κανείς υποψήφιος δε θα μπορεί να δηλώσει μηχανογραφικό με μέση επίδοση κάτω από 8,36.

Το Μηχανογραφικό

 Οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.) έτους 2022 αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου, μετά την ανακοίνωση και των βαθμολογιών των Ειδικών Μαθημάτων.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) επηρεάζει και τις διαδικασίες συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων.

Από πέρσι (2021), μετά την καθιέρωση της ΕΒΕ, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση όλων των μαθημάτων –γενικών/υποχρεωτικών και ειδικών–, ώστε να προκύψουν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής για τα τμήματα και, κατόπιν τούτου, να ξεκαθαριστεί ποιος υποψήφιος περνάει την ΕΒΕ κάθε τμήματος και άρα μπορεί να το δηλώσει.

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας