Πέντε διευκρινίσεις για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

1. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μόνο από περιοχή σε περιοχή και όχι σε ειδικού τύπου σχολεία (Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά) ή σε ΚΕΣΥ. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης ή/και βελτίωσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ κατά το σχολικό έτος 2020- 2021 και έλαβαν μετάθεση σε ειδικού τύπου σχολείο, ή ΚΕΣΥ, ή αμοιβαία μετάθεση ή βελτίωση πριν την έκδοση του ν. 4812/2021 (καθώς πριν την έκδοσή του είχαν δικαίωμα υποβολής αίτησης για όλους τους τύπους μεταθέσεων), δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, καθώς δεν έλαβαν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση ήταν σε ισχύ, άρα και εφαρμόζονται, οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 πριν αντικατασταθεί, ήτοι αυτοδίκαιη λήξη θητείας και διετής αποκλεισμός από τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

3. Ο χρόνος υπηρέτησης των εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

4. Ο χρόνος υπηρέτησης των εκπαιδευτικών που κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μετατέθηκαν θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

5. Ο χρόνος υπηρέτησης των νεοεισερχόμενων με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

Τις παραπάνω διευκρινίσεις κάνει το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο  που απέστειλε στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Πηγή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: