Από τη νέα ΚΥΑ αφαιρέθηκε η παράγραφος για τις πολυήμερες εκδρομές ενώ παραμένει για τις μονοήμερες και περιπάτους

Από λάθος ή για κάποιο άλλο λόγο στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τι ισχύει από 1η Μαΐου γα τη λειτουργία των σχολείων,  αφαιρέθηκε η παράγραφος για τις πολυήμερες εκδρομές ενώ παραμένει για τις μονοήμερες και περιπάτους.

Το esos έθεσε σχετικό ερώτημα προς το υπουργείο Παιδείας εάν πρόκειται για λάθος η αφαίρεση της συγκεκριμένης παραγράφου ή έγινε για κάποιο λόγο . Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι  ήταν περιττή η αναφορά καθώς δεν απαιτείται τεστ και για τα μεταφορικά μέσα ισχύει και ότι για όλες τις άλλες δραστηριότητας .

Ωστόσο για τις μονοήμερες εκδρομές και  περιπάτους η  νέα ΚΥΑ αναφέρει  τα εξής:

“Επιτρέπεται, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε επιδημιολογικών δεδομένων, η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών, σχολικών περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων με τους περιορισμούς και τα πρωτόκολλα που ισχύουν ανά δραστηριότητα και τις ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση της πραγματοποίησης των ως άνω, όπου απαιτείται για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών η χρήση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου εντός της Επικράτειας, ισχύουν τα μέτρα μετακίνησης των μαθητών/τριών του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει”.

Πότε λήγουν οι πολυήμερες εκδρομές

Σύμφωνα με το γενικό ΦΕΚ περί εκδρομών 20883/ΓΔ4/ αρ. Φύλλου 456/τ.Β’/13-2-2020 που καθορίζεται η διαδικασία εκδρομών προβλέπεται στο άρθρο 3 (παρ. 1 ) η πραγματοποιηση εκδρομής στο εσωτερικό έως 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων δηλ έως 10/5 για φέτος και στο άρθρο 5 (παρ. 4) που αφορά εκδρομές του εξωτερικού έως 7 ημέρες πριν την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας