Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός δεν προβλέπει διορισμούς εκπαιδευτικών για το 2023

Στις πρώτες θέσεις “φιγουράρει” το υπουργείο Παιδείας , σε έκθεση του υπουργείου Οικονομικών σε αριθμό συνταξιοδοτήσεων εκπαιδευτικών και υπαλλήλων και του προσωπικού που απασχολείται σήμερα, σε σχέση με τα άλλα υπουργεία.

Ειδικότερα

Για το έτος 2022 η συνολική δαπάνη για παροχές σε εργαζόμενους (άθροισμα δαπάνης τακτικών και πρόσθετων αποδοχών και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 13,8 δισ. ευρώ.

Από τη συνολική δαπάνη παροχών σε εργαζόμενους που βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, το μεγαλύτερο μέρος αυτής (80% της συνολικής δαπάνης) καταβάλλεται από τέσσερα Υπουργεία στα οποία απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο των υπαλλήλων, ήτοι:

  • Παιδείας και Θρησκευμάτων (33%),
  • Εθνικής Άμυνας (19%),
  • Υγείας (16%) και
  • Προστασίας του Πολίτη (12%), ενώ
  • το εναπομείναν 20% της δαπάνης καταβάλλεται από τους υπόλοιπους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης .

Τα ποσοστά συμμετοχής των υπουργείων στη συνολική δαπάνη παραμένουν ίδια τόσο στο 2021 (με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του έτους), όσο και στο 2023 (με βάση τις πρόσφατες προβλέψεις).

Διορισμοί εκπαιδευτικών

Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός δεν προβλέπει διορισμούς εκπαιδευτικών για το 2023. Υπενθυμίζεται ότι και κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2022 ο κρατικός  προϋπολογισμός δεν προβέβλεπε κονδύλι για διορισμούς εκπαιδευτικών , αλλά έγιναν.

Σχετικά η υπουργός Παιδείας έκανε δύο δηλώσεις :

Στις 29/09/2022: Ν. Κεραμέως: Γίνονται συζητήσεις για νέους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών

και

Στις 13/11/2022: Ν. Κεραμέως: Νέους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών εφόσον ο Ελληνικός λαός τιμήσει εκ νέου την Κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη

Διορισμοί υπαλλήλων στο υπ. Παιδείας

Το έτος 2023 οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις αναμένεται να ανέλθουν στις 16.000, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023, καθώς και προσλήψεις   που δεν υλοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Από το σύνολο των εγκεκριμένων προσλήψεων τακτικού προσωπικού το μεγαλύτερο μέρος κατανέμεται στα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενισχύοντας τους συγκεκριμένους τομείς.

Για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της προβλεπόμενης δαπάνης από τους νέους διορισμούς και προσλήψεις για το έτος 2023, έχουν ενσωματωθεί πιστώσεις ύψους 122 εκατ. ευρώ στις «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του υπουργείου Οικονομικών.

Αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2021- 2023

Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζονται αυξημένες τα τελευταία χρόνια.

Το 2021, βάσει απολογιστικών στοιχείων, αποχώρησαν συνολικά 17.741 τακτικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων

  • το 47% από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  • το 24% από το υπουργείο Υγείας και
  • το 15% συνολικά από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

Επίσης, με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία αποχωρήσεων έτους 2022 και λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ), τα τέσσερα προαναφερθέντα υπουργεία εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (82%) επί των συνολικών αποχωρήσεων υπαλλήλων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και το 2023.

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας