Τροποποίηση κατανομής οργανικών θέσεων ειδικοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 86233/Δ1/15-07-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3192) «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ79 Μουσικής-ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής- ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σε ΦΕΚ (3315/28-6-2022) δημοσιεύθηκε η απόφαση που τροποποιεί την κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων συγκεκριμένων κλάδων ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 86233/Δ1/15-07-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄3192) «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ79 Μουσικής- ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής- ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ως εξής:

Οι κάτωθι εγγραφές του Πίνακα:

Εδώ το ΦΕΚ με την απόφαση

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας