Υπερωρίες στο Υπουργείο Παιδείας για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών,επιλογές στελεχών εκπαίδευσης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Με τέσσερις αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας συγκροτούνται  συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης  για να προετοιμάσουν τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών,τις προσλήψεις αναπληρωτών,τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τις αποσπάσεις, μετατάξεις κλπ.

Ειδικότερα:

Με την πρώτη απόφαση συγκροτήθηκε  συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) υπαλλήλους της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, από την έκδοση της παρούσας έως και 31-12-2022 και έως 120 ώρες ανά υπάλληλο για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας που δημιουργούνται κυρίως από:

1. Την ανάγκη διενέργειας διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Την ανάγκη διενέργειας προπαρασκευαστικών ενεργειών για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομισθίων και το διορισμό εκπαιδευτικών την ερχόμενη σχολική χρονιά.

3. Την ανάγκη συνεχούς ρύθμισης θεμάτων απασχόλησης των εκπαιδευτικών λόγω συνθηκών COVID

Με τη δεύτερη απόφαση συγκροτήθηκε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από τους επτά υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι 120 ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας που αφορούν σε διαδικασίες προκηρύξεων ΑΣΕΠ, διορισμών μονίμων, προσλήψεων αναπληρωτών και κινητικότητας μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Με την τρίτη  απόφαση συγκροτήθηκε  συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από είκοσι εννέα (25) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο του 2022, για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι 120 ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

– την αντιμετώπιση πάσης φύσεως ζητημάτων που θα προκύψουν κατά το έτος 2022-2023. – την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων ,για το έτος 2022-2023.

– τη διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων και τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Με την τέταρτη  απόφαση συγκροτήθηκε  συνεργείο  υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο του 2022, για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι 120 ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας και συγκεκριμένα η έγκαιρη υλοποίηση της διαδικασίας των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η εξέταση ενστάσεων- επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης, η υλοποίηση των μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλο κλάδο, σε διοικητικές θέσεις καθώς και αποσπάσεων-μετατάξεων μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε ΠΣ και ΠΕΙΣ με θητεία, η έκδοση πρόσκλησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών, η κατάθεση απόψεων σε εκδικαζόμενες αιτήσεις ακύρωσης, οι συγκροτήσεις πειθαρχικών συμβουλίων, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων άρσης δυνητικών αργιών, λήξης δυνητικών αργιών, αυτοδίκαιων θέσεων σε αργία, άρσης αναστολής άσκησης καθηκόντων και απολύσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή ενστάσεων κατά αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

  1. Δείτε εδώ την απόφαση

Πηγή

🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας