Ετικέτα αναστολή διαδικασία υποψήφιοι ΙΕΠ

Αναστολή διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων στο ΙΕΠ

Αναστέλλεται η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων Συμβούλων Β΄ τετραετούς θητείας στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14048/09-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΙΩΟΞΛΔ-Φ2Γ) Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).…

Διαβάστε περισσότερα
🦉

Πατήστε like και
ακολουθήστε μας